Új királya van Nagy-Britanniának, felesküdött III. Károly

Szombaton letette a brit parlamentben esküjét III. Károly király. A királynő csütörtöki halála után a trónra lépő Károly azt ígérte, hogy édesanyja munkáját folytatja majd. A trón felellősége mellett más nehéz örökség is száll most az új uralkodóra.

„Legszomorúbb kötelességem, hogy bejelentsem szeretett édesanyám, a királynő halálát” – kezdte a brit Szent Jakab-palotában tartott beszédét még Károly cornwalli hercegként II. Erzsébet fia, aki III. Károly néven vette át a trónt a királynő csütörtöki halála után a brit kormány képviselői és a nemesség előtt.

„Tudom, hogy Önök, az egész nemzet – és azt hiszem, mondhatom, az egész világ – milyen mélyen együtt érez velem a mindannyiunkat ért pótolhatatlan veszteség miatt. A legnagyobb vigaszt jelenti számomra, hogy tudom, milyen sokan fejezték ki együttérzésüket húgomnak és testvéreimnek, és hogy ilyen elsöprő szeretet és támogatás övezi egész családunkat veszteségünkben” – folytatta a trónörökös szombati rendkívüli parlamenti látogatásán, ahol átvette a királyi megbízatást.

Mélyen tudatában vagyok édesanyám nagyszerű örökségének, valamint az uralkodói feladatoknak és a súlyos felelősségnek, amely most rám szállt. E felelősségek vállalása során arra fogok törekedni, hogy kövessem az alkotmányos kormányzás fenntartásában mutatott inspiráló példát, és törekedni fogok e szigetek népeinek, valamint a Nemzetközösség birodalmainak és területeinek békéjére, harmóniájára és jólétére az egész világon” – tette hozzá Károly, aki bízik benne, hogy népe is támogatni fogja uralkodását.

Mint később elmondta, hogy folytatni kívánja azt a hagyományt, hogy az örökös jövedelmeket, beleértve a koronabirtokot is, mindenki javára átadja a mindenkori brit kormánynak, cserébe a szuverén támogatásért, amely államfői és nemzetfői hivatali kötelességei mellé jár.

Camilla brit hitves-királynő (balra) hallgatja, ahogy III. Károly brit király beszél a csatlakozási tanács ülésén a Szent Jakab-palotában.
Camilla brit hitves-királynő (balra) hallgatja, ahogy III. Károly brit király beszél a csatlakozási tanács ülésén a Szent Jakab-palotában.Kép: AFP

Ezt követően aláírta az uralkodásáról szóló kiáltványt, ezt követően pedig már III. Károly királyként engedélyt adott arra, hogy a kiáltványt a királyságban terjesszék, és esküt tett a skót egyház biztonságának fenntartására. Uralkodói esküjét is aláírta, Kamilla, a királynő hitvese és Vilmos walesi herceg pedig szintén szignózták a dokumentumot.

A parlament is jóváhagyta az öröklést

„Mivel a mindenható Istennek tetszett, hogy kegyelmébe hívta néhai uralkodónőnket, az áldott és dicsőséges emlékű II. Erzsébet királynőt, akinek halálával Nagy-Britannia és Észak-Írország koronája egyedül és jogosan Károly Fülöp Artúr György hercegre szállt. Ezért mi, e birodalom szellemi és világi urai, az alsóház tagjai, valamint ő néhai felsége titkos tanácsának más tagjaival, a birodalmak és területek képviselőivel, a londoni alispánokkal, London polgáraival és másokkal együtt, nyelvünk és szívünk egyhangúságával és egyetértésével közzétesszük és kihirdetjük, hogy Károly Fülöp Artúr György herceg, boldog emlékű néhai uralkodónk halálával mostantól egyetlen törvényes és boldog hűbérurunk” – ezzel a szöveggel kezdődik a brit parlament nyilatkozata, melyben elfogadják, hogy III. Károly lesz az új brit király.

„III. Károly, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és más birodalmainak és területének királya, a nemzetközösség feje, a hit védelmezője, akinek alázatos szeretettel elismerjük minden hitünket és engedelmességünket, kérve Istent, akitől királyok és királynők uralkodnak, hogy áldja meg Őfelségét hosszú és boldog évekkel, hogy uralkodjék felettünk” – áll a nyilatkozatban.

Az “Isten óvja a királyt” kezdetű mondattal fejezi be, amit a jelenlévő tagok egyhangúan viszonoztak. A parlamentben hagyományosan az íregységet támogató északír pártok képviselői nem jelentek meg.

Nehéz örökség Károlynak

A hagyományos öröklési procedúrán a király jóváhagyta, hogy a királynő temetésének napja munkaszüneti nap legyen az Egyesült Királyságban. Magát a dátumot még nem erősítették meg, de várhatóan szeptember 19-én, hétfőn lesz.

Maga Károly nagyon nehéz örökséget vesz át II. Erzsébettől, aki a leghosszabb ideig uralkodó személy volt az Egyesült Királyság történetében. A királynő emellett élete végéig is népszerű alakja volt a brit nemzetközösségnek, míg Károly megítélését jelentősen rontotta Diana hercegnővel való házassága és válása, mivel egykori hitvesét jobban kedvelték a britek. Ugyanígy újraházasodását sem támogatták sokan, mivel Kamillával már Dianával való kapcsolata alatt is együtt volt a pletykák szerint.

III. Károly az uralkodói feladatokkal egy frissen megválasztott miniszterelnökkel felálló brit kormányt kap a nyakába. Boris Johnson botrányos irányítása után kérdés, hogy Liz Truss milyen kormányzást folytat majd. Emellett a királynak irányítania kell majd az uralkodócsaládot is, amelyet anyja rövid pórázon tartott, de az elmúlt időszakban Harry herceg és Meghan Markle házassága botrányokba sodort. A pár végül meg is szakította a kapcsolatokat a királyi családdal.

Továbbá az uralkodó család lappangó, de hatalmas vagyonáért is ő felel majd.

Politikai szempontból a legizgalmasabb kérdés, hogy míg anyja békésen levezényelte a brit gyarmatbirodalom felbomlását, és bár ellenezte, de nem avatkozott be a brexitbe, addig most felerősödtek a Skócia függetlenedését követelő hangok. Várhatóan a közeli jövőben újra napirendre kerül egy népszavazás az elszakadásról, amellyel felbomolhat Nagy-Britannia legfontosabb uniója.

Forrás:https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/egyesult-kiralysag-iii-karoly-megkoronazas-ii-erzsebet-kiraly-kinevezes.759526.html

#iii.károly #egyesült_királyság #erzsébet_királynő #nagy-britannia #király

Részvény: