Magyarországon egyre többen érzik úgy, hogy sérülnek a jogaik

Egészségügyi, fogyasztóvédelmi, közlekedési, valamint munkajogi területen érezzük magunkat kiszolgáltatottnak – összegzi egy felmérés, amely arról is tanúskodik, hogy sokszor, különböző okok miatt, bele sem vágunk az érdekérvényesítésbe.

A jog365.hu által végzett legfrissebb online felmérés eredménye szerint Magyarországon is egyre többen érzik úgy, hogy sérülnek a jogaik, de nem tudják, hogyan álljanak ki az igazukért.

Az online kutatásban arra keresték a választ, hogy a lakosság mennyire van tisztában jogaival, mennyire tudatosan érvényesíti jogos érdekeit. Bár a válaszadók többsége érzi, amikor jogi érdeksérelem éri, mégis kevesen élnek az érdekérvényesítés lehetőségével.

Legtöbbször nem tudják, hogyan induljanak el, nincs kitől kérdezni, félnek az érdekérvényesítés bonyolultságától, illetve költségeitől.

Közel 1700 válaszadó töltötte ki a kérdőívet két nap alatt

felmérés anonim módon kitölthető online kérdőív segítségével zajlott. A téma iránti érzékenységet mutatja, hogy nem egészen két nap alatt több mint 1600 ember vett részt a kutatásban.

A 18-80 év közötti lakosság körében végzett megkérdezésnek három célja volt. Egyrészt a lakosság joggal kapcsolatos beállítottságát mérte, másrészt azokat a jogterületeket akarták meghatározni, ahol az emberek a legkiszolgáltatottabbnak érzik magukat, harmadrészt arra voltak kíváncsiak, van-e a válaszadóknak megoldásuk ezen kiszolgáltatottság csökkentésére (például: ügyvéd, jogász ismerőse, akihez fordulni tudnak).

A válaszadók közel 80%-a szerint kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor akár azonnali jogi segítségre lehet szüksége.

Minden ötödik ember lemond az érdekérvényesítésről

A válaszadók több mint fele a közelmúltban került már olyan helyzetbe, amikor jogi tanácsra lettvolna szüksége jogai érvényesítéséhez. Legalább ötödük azonban lemondott az igényérvényesítésről,mert nem tudta kihez fordulhatna, vagy félt a költségektől. Negyedüknek nem volt még szüksége jogitanácsra, de véleményük szerint bármikor előfordulhat ilyen helyzet.

A felmérésének egyik alapvető feltevése az volt, hogy az átlagember életében bármikoradódhatnak olyan élethelyzetek, amikor egy időben (akár telefonon) kapott jogi tanács, hatalmas segítséget jelenthet.

Ezt a hipotézist a beérkezett válaszok is alátámasztják. A válaszadók 78%-a szerint bármikor előfordulhat olyan esemény, amikor ügyvédi segítségre lenne szükség. Ezzel áll szemben a kitöltőkmindössze 22%-a, akik még nem kerültek olyan helyzetbe, hogy ügyvédhez kelljen fordulniuk.

Az ügyvéd sem tud segíteni mindig, mindenben

A felmérés másik feltételezése, hogy a kiszolgáltatottság érzését növeli, ha az embereknek nincs abirtokukban olyan bármikor felhívható ügyvéd kapcsolat, aki azonnal tud segíteni.Ez csak részben igazolódott, ugyanis a válaszadók 37%-a azt a választ adta, hogy van ügyvéd ismerőse(de nem tudja/akarja bármikor, bármilyen ügyben felhívni).

Ugyanakkor harmaduknak nincsmegfelelő ügyvédi „kapcsolata”, de véleményük szerint jó lenne, ha lenne egy olyan telefonszám a mobiljukban, amit bármilyen jogi probléma esetén fel tudnak hívni tanácsért.

A munkajog csak a negyedik?

A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók az egészségügy, a fogyasztóvédelem, a közlekedés területén érzik leginkább szükségét jogi segítségnek. Némiképp meglepő módon a munkaügyi kiszolgáltatottságtól (elbocsátás, a munkáltató erőfölénnyel való visszaélés) való félelem, csak a negyedik helyen kerültek elő kicsivel lemaradva a közlekedés során felmerülő jogi problémáktól.

szerződéses jogvitákkal, kivitelezői gondokkal kapcsolatos aggodalmai a válaszadók egytizedének voltak. A válaszadók alig egyharmada válaszolt úgy, hogy nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, amikor ügyvédre lenne szüksége.

Forrás:https://www.economx.hu/belfold/jog-erdekvedelem-emberek-tarsadalom.786320.html

Részvény: