Uniós kötelezettségszegési eljárás indult a szuverenitásvédelmi törvény miatt

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a magyar szuverenitásvédelmi törvény egyes rendelkezései ellentétesek az uniós joggal, ezért megindították az ilyen esetekben alkalmazható eljárást.

A hivatalos indokolás szerint a Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó magyar jogszabály sérti az elsődleges és másodlagos uniós jog számos rendelkezését, többek között

az uniós demokratikus értékeket, a demokrácia elvét és az uniós polgárok választójogát, az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített számos alapvető jogot, például

  • a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot,
  • a személyes adatok védelméhez való jogot,
  • a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát,
  • az egyesülés szabadságát,
  • a hatékony jogorvoslathoz
  • és a tisztességes eljáráshoz való jogot,
  • az önvádra kötelezés tilalmát,
  • az ügyvédi titoktartási kötelezettséget,

valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi követelményeket és számos, a belső piac tekintetében alkalmazandó szabályt.

Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon a felszólító levélre, amennyiben ez a válasz nem kielégítő, úgy az eljárást a következő szakaszba léptetik. Végső soron a jogvitában az Európai Bíróság dönthet.

Forrás:https://hvg.hu/eurologus/20240207_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_szuverenitasvedelmi_torveny_miatt

Részvény: