Nem írta alá, hanem az Alkotmánybírósághoz küldte Lázár János építési törvényét Novák Katalin

A köztársasági elnök szerint sértheti az Alaptörvényt, hogy a miniszter egy rendelettel felülírhatná a rá vonatkozó törvényt.

Előzetes normakontrollt kért Novák Katalin köztársasági elnök Lázár János július negyedikén elfogadott új építési törvényéről. Az Alkotmánybíróság honlapján megjelent dokumentum szerint ez annyit jelent, hogy az Ab feladatot kapott a köztársasági elnöktől: meg kell vizsgálniuk, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium törvénye összhangban van-e az Alaptörvénnyel. Ha a bírák szerint nincs, akkor a törvényt nem lehet kihirdetni.

Mi a problémája Novák Katalinnak? „A Törvény ugyanakkor a sérelmezett rendelkezéseiben saját szabályaitól enged eltérést, akár miniszteri rendelettel. A köztársasági elnök álláspontja szerint a Törvénynél alacsonyabb szintű jogszabálynak minősülő miniszteri rendeletben való, érdemi keretek nélküli eltérés lehetősége kiüresíti a törvényi, illetve részben sarkalatos törvényi szabályozást, sérti a normahierarchiát, valamint a sarkalatos törvények módosítására, a felhatalmazó rendelkezések meghatározottságára és a korlátlan mérlegelés kizártságára vonatkozó alkotmányos követelményeket, ami végső soron a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság sérelmét okozza”.

Vagyis:

a köztársasági elnök azt kifogásolja, hogy a törvény konkrétan felhatalmazza Lázár Jánost arra, hogy egy rendelettel felülírhassa az amúgy rá vonatkozó törvényt.

Forrás:https://hvg.hu/gazdasag/20230713_alkotmanybirosag_lazar_janos_novak_katalin_epitesi_es_beruhazasi_torveny

Részvény: