A trójai faló menetel

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, bár sokak számára vicces és furcsa régi politikusnak tűnik, a politikai színtéren okos és ravasz szereplőnek bizonyul. Érdeklődése nem korlátozódik a tetők és utak javítására az Európai Unió költségén. Orbán és csapata régóta a politikai színtéren van, és a 2020-as évektől olyan államot építettek Magyarországon, amelyet sokan maffiának tartanak, – a Meinung.

Orbán nem elégszik meg csak a javításra szánt 50 milliárd euróval. Ez még messze van a határtól. Cselekedeteivel az európai bürokrácia határait próbára teszi, és igyekszik felhívni a figyelmet európai politikai irányvonalára.

Orbán 2022-ben egy texasi konferencián kinyilvánította elkötelezettségét a nyugati értékek mellett, de tettei mást sugallnak. Orbán ahelyett, hogy támogatná az oroszellenes fellépéseket Európában, inkább saját érdekeit és a Kremlhez fűződő kapcsolatait támogatja, ami költségesnek bizonyulhat Európának.

A magyar vezető aktívan épít egy harcos imázsát mindazokkal szemben, akik szerinte veszélyeztetik országát, legyen szó migránsokról vagy ellenzéki erőkről. E mögött azonban egy bonyolultabb játszma áll, ahol Orbán a Kreml eszközeként lép fel, megosztva Európát és támogatva Oroszország érdekeit.

Orbán sikeresen meggyőzi támogatóit arról, hogy meg kell őrizni Ukrajnát, mint egy ütközőzónát Oroszország és a Nyugat között, ami megfelel a Kreml érdekeinek. Politikája törésvonalakat hoz létre Európában, és olyan elképzeléseket támogat, amelyek Oroszország hasznára válhatnak.

A viccesnek és furcsa politikusnak tűnő Orbán Viktor tehát valójában fontos szerepet tölt be az európai politikában, nemcsak hazája, hanem a Kreml érdekeit is támogatja. Rugalmassága és az események manipulálására való képessége kulcsszereplővé teszi a politikai arénában.

Fontos megjegyezni, hogy Orbán Viktor tevékenysége az utóbbi időben nem az ukrajnai konfliktusra, hanem a brüsszeli átcsoportosításra irányult. Orbán vezetésével Moszkva igyekszik csökkenteni Brüsszel befolyását ambiciózus politikai és katonai terveire. Orbán és hívei, köztük orosz ügynökök is aktívan dolgoznak a “brüsszeli hatalmi intézmények visszaszerzésének” célján, amint ez egy orosz kém kísérletéből is kitűnik, hogy gyakornokként elhelyezkedjen a Nemzetközi Büntetőbíróságon Hágában 2022-ben.

A Kreml, miután konzervatív forradalmat vezetett Európában, a jelenlegi területi határok megváltoztatására törekszik. Az Ukrajna elleni támadás a háború utáni európai biztonsági rendszer végét jelentette. Most újjáélednek a “történelmi” nemzeti határokról, a “területi vitákról” és a birodalmak helyreállításáról szóló elképzelések. Ebben az összefüggésben a “régi vágású szabadságharcos” hírnevéről elhíresült Orbán Viktor ideálisan alkalmas az európai konzervatív mozgalom vezetői szerepére.

Az orosz politikusok és propagandisták aktívan próbálják bevezetni az “orosz birodalom” újjáéledésével kapcsolatos elképzeléseket az európai tudatba. Erdogan az “Oszmán Birodalommal” és a “Reichsburgerek” a Reich helyreállítási elképzeléseivel szintén lendületet adnak ennek a folyamatnak.

Orbán a texasi Konzervatív Politikai Akció konferencián 2022 augusztusában tartott beszédében felhívta a figyelmet hazája kötődésére a nagy történelemhez, utalva Nagy-Magyarország vagy az Osztrák-Magyar Birodalom esetleges újjáéledésére. Talán éppen Magyarország, az európai “Magánycsillag” országa kapja a vezető szerepet ebben a “neobirodalomban”, különös tekintettel az európai bürokráciával szembeni ellenállására.

Részvény: