A lakosok illegális besorozása Ukrajna ideiglenesen megszállt területein

Első alkalommal kerül sor besorozásra katonai szolgálatba ideiglenesen megszállt területeken. A hadköteleseket besorozzák az orosz hadseregbe. A zaporozsjei regionális államigazgatás vezetője, Ivan Fedorov számolt be erről az ukrán médiáknak.

A kényszermozgósítás előkészítése hat hónapja kezdődött. Melitopolban, Berdjanszkban és Energodarban hamis katonai regisztrációs és besorozási irodákat hoztak létre. Toborzóközpontokat hoztak létre a falvakban. „Balickij még 2022-ben is azt mondta az orosz médiáknak, hogy az ideiglenesen megszállt területekről legalább öt évig nem fognak besorozni embereket a hadseregbe. Közvetlenül a terrorista Putyin megválasztása után azonban rendeletet adtak ki, amely 150 ezer fiatal besorozását rendelt el az Orosz Föderáció egész területéről, beleértve az ideiglenesen megszállt területeket is” – mondta Fedorov. 

Március végén Vlagyimir Putyin diktátor rendeletet írt alá, amelyben rendelte el az orosz állampolgárok katonai szolgálatba besorozását. A megszállt területekre vonatkozó kivételek nincsenek.

A katonai szolgálatba való besorozás a 18 és 30 év közötti férfiakra vonatkozik. „A mozgósítás elkerülésének egyetlen módja a megszállt terület elhagyása. Ellenkező esetben az első adandó alkalommal fel kell adnia magát az ukrán különleges szolgálatoknak” – jegyezte meg Ivan Fedorov.

Emlékezzünk vissza, hogy az 1949. évi Negyedik Genfi Egyezmény 51. cikke kifejezetten tiltja a megszállt területeken a polgári lakosság erőszakos mozgósítását, vagy akár a polgári lakosság bevonását az ellenségeskedések megszervezésébe.

A Római Charta 8. cikke kifejezetten háborús bűnnek tekinti, ha a szemben álló fél állampolgárait arra kényszerítik, hogy vegyenek részt az országuk elleni ellenségeskedésben, még akkor is, ha a háború kitörése előtt a hadviselő fél szolgálatában álltak. A háborúban az ellenség oldalán való önkéntes részvétel terrorista tevékenységben vagy terrorista szervezetben való részvételnek, valamint terrorista csoport vagy terrorista szervezet létrehozásában vagy tevékenységében nyújtott szervezési vagy egyéb segítségnek minősül. Ez azonban nem akadályozza meg Oroszországot abban, hogy erőszakos módszerekkel tömegesen toborozza hadseregébe a megszállt területek lakóit ágyútöltelékként.

A kezdenben Oroszország vonzza az önkéntes kollaboránsokat. Keményen elnyomja a megszállással szembeni aktív ellenállást, kiutasítja a másként gondolkodókat a megszállt területekről, és nem kényszeríti a passzív többséget. Ráadásul minden alkalommal a megszállás első szakaszában a megszállt területek lakosainak többsége lényegesen magasabb szintű szociális és gazdasági jogokkal rendelkezik, mint például a birodalom más régióiban.

Ez a 2014 és 2022 közötti időszakban történt az ukránok által megszállt Luganszk és Donbass területeken. Az első szakaszban az oroszbarát kollaboránsok közül helyi „önkénteseket” toboroztak katonai feladatok ellátására. Ráadásul nem oly sokan voltak készen. Egy donyecki bányában dolgozó férfimunkáskollégium egyik lakosa szerint 2014 nyarán csaknem ötezer lakosból csak kettő jelentkezett önkéntesen az úgynevezett Donyecki Népköztársaságba, és már akkor is járőr- és ellenőrzőpontokon való szolgálatot telyesítettek a városban.

2019 nyára óta azonban az orosz megszállók elkezdték meggyőzni Ukrajna megszállt területeinek lakóit, hogy szerezzenek orosz útleveleket. Tulajdonosaik további privilégiumokat kaptak, az ezeket kategorikusan megtagadók pedig korlátozásokkal és diszkriminációval szembesültek például a tulajdonjog bejegyzése és a szociális szolgáltatások igénybevétele terén. Ezután az útlevéllel rendelkező férfiakat kényszerítettek jelentkezni a katonai nyilvántartási és besorozási irodánál.

Az útlevél a választásokon való részvételt jelent. A kormánypárt vagy jelölt választásán való részvétel az orosz megszálló hatóságokhoz való hűséget jelentett. Hogy miért tették ezt, az a nagyszabású orosz invázió előestéjén derült ki.

2022. február 18-án a megszálló hatóságok képviselői, valamint a DPR és az LPR kollaboránsainak vezetői egyidejűleg bejelentették a „lakosok nagyszabású evakuálását Oroszországba” azzal az ürüggyel, hogy Ukrajna állítólag a közeljövőben támadni fog. Ezzel egyidejűleg általános mozgósítást hirdettek meg, felhívással, hogy a tartalékos férfiak jelentkezzenek a katonai nyilvántartási és besorozási hivataloknál, ezzel lezárták a megszállt területekről való fizikai kiutazás lehetőségét.

Azonban a megszállt területek nem minden lakója vehetett részt a bejelentett evakuálásban. A 18 és 55 év közötti katonai korú férfiaknak megtiltották a megszállt területek elhagyását. Eltávolították őket a járatokról, és a katonai nyilvántartási és besorozási hivatalokba küldték őket. Mindenkinek hivatalos beidézést küldtek. A mozgósítás elkerülésére gyakorlatilag nem volt lehetőség.

A mozgósítást nem a katonai nyilvántartási és besorozási hivatalok, hanem az Állambiztonsági Minisztérium végezte. A katonasággal együtt minden mikrokörzetet körülvettek. Háztól-házig szemlét tartottak. Minden férfit egy tranzitállomásra szállítottak. Az orosz megszállók mindenkit elvettek, aki a látókörükbe került, betegségekben szenvedőket, bűnözőket, időseket, nagycsaládos szülőket, sőt kiskorúakat is. A razziák közvetlenül az utcákon zajlottak. Voltak esetek, amikor összehívták a munkásegyüttesek munkásainak gyűlését, és ott rögtön tömegesen vitték őket háborúba, ahogy az az úgynevezett Luganszki Népköztársaság egyik gyárában történt, ahonnan egyszerre 400 munkást vittek. A megszállt területek egyetemi hallgatóit erőszakkal mozgósították.

A megszállt Donyeckben a helyi filharmóniai társaság zenészeit csalárd módon mozgósították az orosz irányítású „DPR-hadsereg” soraiba. Mariupolba küldték őket. Köztudott, hogy néhányan szinte azonnal meghaltak, köztük a híres jazzman, Nyikolaj Zvjagincev.

Putyin már sikeresen „felhasználta” a donyecki és luganszki megszállt területekről mozgósítottak nagy részét, így további félmillió ukrán toborzása a megszállt Herszon térségében és hozzávetőleg 350 ezer Zaporozsje térségében elkerülhetetlen. Ez az orosz megszállók valódi terve, amelyet a közeljövőben megpróbálnak megvalósítani.

A túlnyomórészt ukrán etnikai összetétel, valamint a megszállókkal szembeni aktív ellenállás története 2022 februárjában és kora tavaszán újabb szörnyű háborús bűntettre készteti az orosz hatóságokat, amelyre a nemzetközi közösség és minden „békefenntartó” némán behunyja a szemét Pekingtől egészen Vatikánig.

Az ukránok meggyilkolásának folytatása a megszállt területeken, ahogy Sztálin tette ezt 1943-ban, Putyin valódi baljós terve Ukrajna megszállt területeinek lakosságának megsemmisítésére.

Részvény: