A felsőoktatás is napirenden lesz ma a parlamentben

Energetikai tárgyú törvényjavaslatokat is tárgyalnk a honatyák, ahogy a hulladékgazdálkodásról is vitáznak.

Az Országgyűlés honlapján található napirend szerint a képviselők 9 órakor a felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény tárgyalásával kezdik munkájukat. A nemzetközi szerződés ratifikálásával a részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy erősítik a nemzetközi felsőoktatási együttműködést, javítják a felsőoktatási minőségét, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a tudományos mobilitás és a képesítések elismerése mindenkinek elérhetővé váljon.

Uniós jogharmonizációval indokolják az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló törvényjavaslat tárgyalását. A vonatkozó uniós rendelet célja, hogy Európai Unió belső piacán megtermelt cement, villamosenergia, műtrágya, vas és acél, alumínium, valamint hidrogén globálisan is versenyképes maradjon az EU szigorodó, az üvegházhatású gázokra vonatkozó kibocsátás-csökkentési céljai mellett; ezért az EU-ba importált termékekre 2026. január 1-jétől díjat vetnek ki.

Együttes általános vita lesz az atomenergiáról szóló törvény, az egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvény és az energiahatékonyságról szóló törvény módosításáról.

A nukleáris biztonság területén egyebek mellett lehetővé tennék egy független harmadik fél szélesebb körű bevonását az ellenőrzésekbe. Az energiahatékonysággal kapcsolatos szabályok módosítása a kormány energiahatékonysági, beszámolási feladatainak hatékony és eredményes ellátásához szükségesek, hogy elősegítsék a folyamatban lévő uniós kötelezettségszegési eljárások lezárását. Az energiahatékonysági célkitűzések megvalósítása szükséges ahhoz, hogy Magyarország eleget tegyen az európai uniós források feljogosító kritériumainak.

A napirenden szerepel a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény, valamint a hulladékról szóló törvény módosítása, amelyet hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerre történő áttérés első gyakorlati tapasztalataival indokolnak.

Általános vita lesz a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény módosításáról. Ez egyebek mellett lehetővé tenné, hogy az állami tulajdonú költségvetési szerv kezelésében lévő bérlakások és szállók üzemeltetését végző gazdálkodó szervezetnek ne kelljen víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie.

A parlament megvitatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022-es egységes költségvetésének végrehajtását, valamint a 2024-es egységes költségvetését is.

Így szabná át hazánkat az Orbán-kormány január elsejével
Az ígéreteknek és a várakozásoknak megfelelően a kormányzat a kukába dobja az eddigi területfejlesztési törvényt, és újragondolja a támogatásokat. Sok múlik még a kormányrendeleteken, ám az biztos, hogy új térségi meghatározások vezetnek be, illetve a területfejlesztési feladatok ellátásába a Navracsics Tibor felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok is be fognak kapcsolódni.

Forrás:https://www.economx.hu/belfold/parlament-napirend-felsooktatas-orszaggyules.780089.html

Részvény: