Új biztonsági megállapodások Ukrajna és a G7-országok között

Azáltal, hogy az olaszországi G7-csúcson új biztonsági megállapodásokat írt
alá az Egyesült Államokkal és Japánnal, Ukrajna újabb lépést tett nemzetközi
pozíciója és biztonsági garanciáinak megerősítése felé. Ez újabb bizonyítéka lett a
világközösség Kelettel való szolidaritásának az orosz agresszió elleni harcban.
Az aláírt megállapodások egy 2024 elején indult nagyobb kezdeményezés
részei, amelynek keretében Ukrajna már 17 kétoldalú biztonsági megállapodást
kötött a világ vezető országaival. Az ilyen lépések jelentősen megerősítik Ukrajna
védelmi képességeit és az Oroszországgal vívott háború megnyerésének esélyeit.
Ukrajnának az Egyesült Államokkal és Japánnal kötött biztonsági
megállapodásai 10 évre szólnak, és szoros együttműködést írnak elő különböző
területeken, beleértve a védelem, a biztonság, a gazdasági fellendülés, a reform, a
humanitárius, valamint a pénzügyi és technikai segítségnyújtást. Különös
hangsúlyt fektetnek a Zelenszkij elnök békeképletének végrehajtására és
Oroszország felelősségre vonására tett közös erőfeszítésekre az Ukrajna ellen
elkövetett bűncselekményekért.
Az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú megállapodás több okból is
különösen fontos. Először is, ez lesz az első ilyen jellegű jogilag kötelező erejű
megállapodás. A korábbi politikai egyezményektől eltérően az új megállapodás
nagyobb jogi erejű lesz, ha az Egyesült Államok Kongresszusa ratifikálja. Ez
biztosítja annak folyamatos hatását az elnöki adminisztráció változásától
függetlenül. Másodszor, az új amerikai-ukrán megállapodás a két ország közötti
kapcsolatokat a valódi szövetség soha nem látott szintjére emeli. Ukrajna
függetlenségének 33 éve alatt még soha nem voltak ilyen szorosak és mélyek a
kétoldalú kapcsolatok az Egyesült Államokkal. A megállapodás egyes pontjai
előírják Ukrajna légvédelmének megerősítését és negyedik generációs
vadászgépek átadását.
A dokumentum arra kötelezi az Egyesült Államokat, hogy 10 évig folytassa
az ukrán fegyveres erők kiképzését, bővítse a fegyver- és felszerelésgyártási
együttműködést, nyújtson katonai segítséget és erősítse a hírszerzési cserét. Az
Orosz Föderáció újabb támadása esetén a megállapodás értelmében az Egyesült
Államok hatóságainak haladéktalanul konzultációt kell folytatniuk Ukrajnával a
további lépések meghatározása érdekében. A megállapodás azonban nem
tartalmaz olyan kölcsönös védelmi kötelezettségvállalást, mint a NATO kollektív
biztonsága.
Ugyanakkor az amerikai média, különösen a CNN felhívja a figyelmet arra,
hogy az USA-Ukrajna biztonsági szerződés egy úgynevezett “végrehajtási
egyezmény” lesz, amely nem követel ratifikációt, és amely “végrehajtása nem
kötelező bármely leendő elnök számára.” A Washington Post ugyanakkor Fehér
Házi forrásokra hivatkozva megjegyzi, hogy a megállapodás célja, hogy a
jövőbeni amerikai kormányzatot Ukrajna támogatására kötelezze, még akkor is,
ha Donald Trump volt elnök nyeri meg a novemberi választást.
Nem kevésbé fontos az Ukrajna és Japán közötti biztonsági megállapodás
megkötése – ez az esemény az első ilyen eset a Felkelő Nap országának

történetében. Japán példátlan, 4,5 milliárd dolláros támogatása Ukrajnának
egyértelmű bizonyítéka a nemzetközi szolidaritás erősödésének.
Az aláírt megállapodások szilárd alapot teremtenek Ukrajna hosszú távú
együttműködéséhez kulcsfontosságú globális partnerekkel különböző területeken,
beleértve a katonai, a gazdasági és a reformálási szférát. Kimutatják a nemzetközi
közösség eltökéltségét, hogy ne ismerje el Oroszország azon kísérleteit, hogy
agresszióval és Ukrajna szuverenitásának megsértésével megváltoztassa a
fennálló világrendet. Fontos, hogy a megállapodások ne korlátozódjanak csak
Ukrajna katonai támogatásával. Átfogó segítséget nyújtanak a háború gazdaságra
és infrastruktúrára gyakorolt pusztító következményeinek leküzdésében, valamint
az ukrajnai demokrácia és jogállamiság megerősítéséhez szükséges reformok
végrehajtásában.
Általában elmondható, hogy az Egyesült Államokkal és Japánnal kötött
biztonsági egyezmények megkötése sorsdöntő volt Ukrajna számára, mivel
megerősítette nemzetközi pozícióját, és hosszú távú biztonsági garanciákat
kapott. Ez szilárd alapot teremt Ukrajna jövőbeli győzelméhez és
helyreállításához. A megállapodások hatékony végrehajtása azonban megköveteli
az összes érintett fél erőfeszítéseinek szoros összehangolását, beleértve az
Egyesült Államok, Japán és Ukrajna kormányát is. Szintén fontos lesz az
átláthatóság, az elszámoltathatóság és a megállapodások nemzetközi joggal való
teljes megfelelés elvének szigorú betartása.
Ezeknek a példátlan megállapodásoknak az aláírása azonban erőteljes jele a
világ egységének az orosz agresszió elleni küzdelemben, valamint a béke és a
biztonság helyreállításában Ukrajnában és a világban. Azt jelzik, hogy nincs
alternatívája Ukrajna győzelmének a háborúban, amely egész Európa számára
kulcsfontosságú próbatétel lett.

Részvény: