Nyugdíj: családosokra vonatkozó többlettényezőket egyértelműsítettek, érdemes figyelni!

A nyugdíjkorhatárt elérve több társadalombiztosítási ellátás is szolgálati időnek számíthat, ha pedig valaki csak munkaviszonyból származtatott szolgálati idővel ment nyugdíjba, ez többletbevételt is jelenthet. Bár sok támogatás – családi pótlék, anyasági támogatás stb. – nem számít bele a rendszerbe, a gyes és a gyet igen.

Acsaládtámogatási ellátások a gyermeket nevelő családok, személyek részére az állam által nyújtott olyan pénzbeli ellátások, melyek a gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújtanak anyagi segítséget. Az ilyen támogatások nem járulék fizetéshez kötöttek, hanem a gyermek nevelés tényéhez, emiatt nem feltétlenül eredményeznek szolgálati időt a nyugdíjba vonuláshoz. Így az anyasági támogatás, mint egyösszegű kifizetés nincs kapcsolatban a nyugellátásra jogosító szolgálati idővel, ahogy a családi pótlék sem.

Van viszont két családosoknak járó juttatás, amely eredményezhet szolgálati időt: 

  • a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes)
  • és a gyermeknevelési támogatás (gyet)

Az Adó.hu szakértői összefoglalták, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásra a szülő és a gyám jogosult, illetve meghatározott feltételek szerint a szülő helyett a nagyszülő. A gyes addig jár, míg a gyerek hároméves lesz, vagy ikrek esetén annak az évnek a december 31. napjáig, amelyben az ikrek tankötelessé válnak. Míg tartósan beteg és súlyosan fogyatékos gyermek esetében tízéves korig lehet élni vele.

Mivel a munkáltató a munkavállaló számára kérésére fizetés nélküli szabadságot köteles adni a gyes idejére, a járulékalapot nem ez biztosítja, hanem hogy a gyes összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, ikrek esetén ennek az ikrek számával megszorzott összegével. A gyes után nyugdíjjárulékot kell fizetni, ami keletkezteti a nyugdíjra jogosító szolgálati időt. A nők 40 nyugellátásánál a gyes időtartama jogosultsági időt jelent gyermeknevelési időként.

Érdemes arra is figyelni, hogy a gyes mellett korlátozottan lehet keresőtevékenységet folytatni, ami szintén beleszámíthat a nyugdíj összegébe.

A gyermeknevelési támogatás (gyet), vagy hétköznapi nevén főállású anyaság mellett vehető igénybe három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyes letelte után. (Ezt az apa és az anya is igénybe veheti.)

A gyermeknevelési támogatást az a szülő vagy gyám veheti igénybe, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, és a legkisebb gyermek a harmadik életévét betöltötte, a nyolcadik életévét még nem – írja a szakportál, amely figyelmeztet, hogy ilyenkor a munkáltató nem köteles fizetés nélküli szabadságot biztosítani.

A gyermeknevelési támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével. Az ellátás összege után nyugdíjjárulékot kell fizetni, ezért a gyet időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül. Ez is beleszámít a nők 40 kedvezménybe, ahogy emellett is korlátozottan keresőtevékenység folytatható legfeljebb heti harminc órában.

Hasznos tudni, hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, és a gyermeknevelési támogatás összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb.

Az új nyugdíjszámítási szabályokról ebben a cikkben írtunk részletesen.

https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/nyugdij-szolgalati-ido-beleszamit-a-gyes-gyet-nyugdijrendszer-nok-40.751426.html

#nyugdíj #nyugdíjkorhatár #szolgálati_idő #nyugdíjrendszer #gyes #gyet #támogatás

Részvény: