Erősödik Orbán oroszbarát nézetei: a politikus belpolitikai konfrontációt akar nyitniBrüsszellel

Június 1-jén, szombaton több tízezren gyűltek össze Budapesten, hogy egy héttel az európai
parlamenti választások előtt demonstrálják támogatásukat Orbán Viktor magyar miniszterelnök
mellett. Magyarország egész területéről és a környező országokból Orbán-hívők vettek részt a
tüntetésen, amelyet a szervezők “békemenetnek” neveztek. A tüntetők a Duna mentén vonultak a
Lánchídtól a Margitszigetig, zászlókat lengetve és “No war” feliratú plakátokon.
Orbán beszédében azt mondta, eljött az ideje, hogy pártja “elfoglalja Brüsszelt”, és átalakítsa a
kontinens hozzáállását Ukrajna támogatására, amely Oroszország teljes körű inváziója ellen harcol.
“Csak akkor kerülhetjük el a háborút, ha a magyar választók támogatják a kormányt. Úgy kell
megnyernünk az európai parlamenti választásokat, hogy a brüsszeli bürokraták félve tárják ki
előttünk a város kapuit, és sietve hagyják el irodáikat” – mondta a miniszterelnök.
Az is ismertté vált, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy oroszbarát koalíció létrehozását
tervezi az Európai Parlament új összetételében. Ily módon nyomást akar gyakorolni Ukrajnára,
hogy folytasson béketárgyalásokat az Orosz Föderációval. Megjegyzik, hogy a magyar kormányfő
az európai parlamenti választási kampányban Oroszország Ukrajna elleni háborújára
összpontosított. Így Orbán a “békemeneten” ismét bírálta az EU Ukrajna támogatását. Szerinte az
uniós vezetők között jelenleg olyanok vannak, akik állítólag az Orosz Föderációval vívott háború
mellett állnak, és Magyarországot is szeretnék bevonni a konfliktusba. Szerinte az ellenkező tábort
azok képviselik, akik a békében érdekeltek. „A magyarok választói hadseregének célja a béke
megőrzése. Mi vagyunk a legnagyobb békehadtest Európában, a legnagyobb békefenntartó erő
Európában” – mondta Orbán.
Arra is felszólította az általa vezetett Fidesz híveit, hogy “nyerjék meg az európai parlamenti
választásokat, hogy a brüsszeli bürokraták nyissák ki előttünk a város kapuját, és sietve
távozzanak”.
A miniszterelnök megjegyezte, hogy az oroszbarát erők brüsszeli győzelme után
“békekoalíció” jön létre ott, amelyet Donald Trump állítólag kész támogatni az Egyesült Államok
elnöki posztjára való megválasztása esetén. Hangsúlyozta, hogy akkor a “békekoalíciónak”
tárgyalásokat kell kezdenie az Orosz Föderáció és Ukrajna között, mert véleménye szerint
“Oroszországot lehetetlen legyőzni”.
Orbán beszéde az európai parlamenti választások előestéjén nem más, mint nyílt szembenézés
az európai konszolidáció elveivel az Ukrajna elleni orosz agresszió leállítása körül, a károsult fél
számára méltányos feltételekkel.
Az Orbán által hirdetett narratívák kizárólag oroszbarát és nyugatellenes jellegűek. A “Brüsszel
megszállására” és a kontinens Ukrajna támogatására vonatkozó megközelítésének átalakítására
irányuló felhívások közvetlen kihívást jelentenek az EU szolidaritása számára a Kreml
provokálatlan agressziójával szemben. Az új Európai Parlamentben egy oroszbarát koalíció
létrehozásának ötlete nyíltan az Európa egységét megosztani kívánó Putyin érdekeit szolgálja.
Orbán a Kreml javára polarizálja az európai társadalmat, szembeállítva az Oroszországgal való
békét állítólag hirdető “béketeremtőket” és azokat, akik állítólag háborút keresnek. Az ilyen
felosztás hamis és manipulatív, mert a békéhez vezető igazi út az orosz agresszió lezárása és
Ukrajna területi integritásának helyreállítása.
Putyinnak biztosan nincs jobb szövetségese Európában, mint Orbán és az ő hamis és
nyugatellenes eszméi az európai parlamenti választások előtt. A választások megzavarása, esetleg
Orbán közvetlen közreműködésével, Putyin egyik fő célja az EU gyengítésére és az ukrajnai
bűncselekményekért való felelősség elkerülésére irányuló törekvésében.
Orbán Viktor tehát tetteivel és retorikájával tárgyilagosan hozzájárul az Ukrajna elleni orosz
háborúhoz, és aláássa Európa egységét az agresszorral való szembenézésben. Narratíváit
határozottan le kell fedni, és szembe kell állítani a demokratikus világ álláspontjával, amely
támogatja Ukrajnát területi integritásának és szuverenitásának helyreállításában.

Részvény: