“Az USA irányít mindent az EU-ban és Ukrajnában, és a háború egészét a Fehér Ház erői vívják”: hogyan Oroszország “mossa agyon” az EU/Ukrajna USA-tól való függőségét

         Folyamatosan kijelenteni a nagyközönségnek, hogy “Oroszország háborúban áll az USA-val, ezért nehéz legyőzni egy ilyen hegemónt”, de nem ismerik el, hogy a Kreml veszít egy területileg százszor kisebb országgal szemben, amelynek 100 millióval kevesebb ember, ez a Kreml propaganda fő jellemzője. Ez státuszt és fenséget jelent Putyinnak az átlagos orosz szemében, aki még mindig úgy gondolja, hogy “a különleges katonai művelet a tervek szerint halad”.

         Valójában semmi közös nincs az EU/Ukrajna USA-függőségéről szóló narratíva és a valóság között – ennek a fikciónak csak az a célja, hogy naponta szégyentelen hazugságokat rejtsen el Ukrajna vereségeiről.

         Nemrég az orosz külügyminisztérium kijelentette, hogy az EU az USA nyomására veszélybe sodorta energiabiztonságát: “az orosz energiahordozók bojkottja már az EU energiabiztonságának aláásásához vezetett”. Ez áll az orosz külügyminisztérium február 7-én kiosztott üzenetében, amely az orosz delegáció munkacsoport ülésén való részvételének eredményei alapján készült. “Az orosz energiahordozók bojkottja, az USA nyomására és saját gazdasági érdekeivel ellentétes, már az EU energiabiztonságának aláásásához vezetett, és az energiaszegénység fenyegetését ismét napirendjére tűzte az Unióban” – közölte a minisztérium.

         Ami a valóságot illeti, az EU most folyamatosan megbirkózik a modern kihívásokkal az energiabiztonság területén. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta: “Mi (az EU) kibírjuk ezt a telet. De még mindig veszélyben vagyunk. Most fel kell készülnünk a következő télre.” Ursula von der Leyen azt mondja, hogy a meleg időjárás és a kommunista Kínában uralkodó bezárkozás hozzájárult ahhoz, hogy a gázárak Európában a háború előtti szintre süllyedjenek. Az USA-ból, az EU-ból, Ukrajnából származó segítség is csak a segítséget kérő fél kezdeményezésére történik. Lehetetlen kizárni annak tudatában, hogy jelenleg minden, ami az Orosz Föderáció háborús és a világ energia-üzemanyag-hegemóniája vereségéhez közelít, szükségszerűség, nem szeszély.

         Az Oroszország többször kijelentette, hogy az USA “mindent és mindenütt” irányít, és a “gonosz parancsokat” az EU kezei hajtja végre. Az orosz média manipulatív híreket terjesztett “az Európai Unió illegális fenyegetéseiről” Grúzia ellen. Az orosz média így reagált a Grúzia és Oroszország közötti közvetlen légi forgalom esetleges újraindításával kapcsolatos uniós aggodalmakra. Az Európai Bizottság képviselőinek nyilatkozatára hivatkozva a Kreml-barát tömegmédia arról számolt be, hogy az EU “elkezdte csavarni Grúzia karját”, az ország pedig maga “követte Moldovát és Ukrajnát az Európai Unió geopolitikai egérfogójába”.

“Grúzia nem tagja az EU-nak, így nem köteles eleget tenni az Oroszország elleni szankcióknak. Az a tény, hogy őt magát szankciókkal fenyegetik, csak a politikai nyomásgyakorlás eszköztelenségét bizonyítja” – írja az orosz média.

         Semmi “illegális” nincs az Európai Bizottság azon tanácsában, hogy csatlakozzanak a szankciókhoz, és ne indítsák újra a légi forgalmat Oroszországgal. Grúzia 10 éve hivatalosan is elkötelezte magát az Európai Unió politikai, jogi és gazdasági mezejébe való beilleszkedés mellett: 2013. november 28-án Grúzia önként, minden kényszer nélkül parafálta a társulási megállapodást az EU-val. Fél évvel később, 2014. június 27-én aláírták a megállapodást, és Grúzia hivatalosan elkötelezte magát az Európai Unióval való politikai társulás és gazdasági integráció mellett. Emiatt manipulációnak minősülnek az orosz fél “Grúzia kézcsavarásáról” szóló kijelentései, illetve a grúz kormány mitikus “kényszerítése” az EU részéről.

         Érdemes megemlíteni azt is, hogy Putyin mondott “Németország amerikai erők általi megszállásáról”. Vlagyimir Putyin az oktatási intézmények diákjaival az orosz diákok napja alkalmából tartott találkozón elmondta:

         „A második világháború után Németország, mint tudják, négy szektorra oszlott: amerikai, brit, francia és szovjet szektorra. Tehát a Szovjetunió hivatalossá tette e megszállási státusz megszüntetését, de az Egyesült Államok nem. Szigorúan véve formálisan, jogilag az amerikai megszálló csapatok a Német Szövetségi Köztársaság területén helyezkednek el. És valójában az is: sok van belőlük.

         Maguk a német politikusok pedig arról tanúskodnak, hogy a második világháború után Németország soha nem volt szuverén állam a szó teljes értelmében. Ezt nem én mondom, prominensek mondják, szeretném hangsúlyozni, nem orosz orientációjú, hanem inkább német orientációjú politikusok.”

         1963 óta már a NATO Charta alapján NATO csapatok állomásoznak Németországban, és a csapatok bevetéséről szóló megállapodás megszűnt. A szövetségesek jogai arra, hogy vészhelyzetekben német beleegyezés nélkül cselekedjenek, 1968-ig fennmaradtak, amikor a német vészhelyzeti törvényt elfogadták.

         Hans-Jürgen Küsters német történész, a Bonni Egyetem professzora rámutatott:

         “Minden szövetségi kormány, pártpolitikai irányultságától függetlenül, következetesen hangoztatta, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság a Párizsi Megállapodásokon alapuló szuverén állam. Legjobb esetben azonban a politikai szuverenitást jelentették. Mivel szuverenitását leküzdhetetlen korlátok korlátozták mindaddig, amíg Németország megosztott volt, és mindezen kérdések békés rendezése nem volt a Négy állammal” … “és Németország 1990-es újraegyesítéséig a szövetségesek külön kikötött jogai érvényesültek, ami jelentős nemzetközi jogi akadálya volt Németország egyetlen ország létének. A Német Szövetségi Köztársaság azonban de jure korlátozott szuverenitással rendelkező állam volt 1955 és a “2+4 Szerződés” 1991. március 15-i hivatalos hatálybalépése között.”

         Putyin tehát a német szuverenitás alsóbbrendűségéről szóló kijelentésével legalább 32 évet késett. A megszállási státusz hivatalosan 68 éve szűnt meg.

         A “gonosz USA-ról” szóló hamisítványok kitalálása és terjesztése a Kreml elsődleges feladata. Most azonban, amikor Ukrajna a Harmadik Birodalom óta a legerősebb fenyegetés ellen küzd, a NATO-tól és az USA-tól külön-külön minden segítség kulcsfontosságú – ukránok millióinak életét menti meg, és a világ egységét demonstrálja a közös ellenséggel szemben.

         Az “EU USA-tól való függésének” kérdése éppoly abszurd, mint amennyire irreális. Az EU Washington stratégiai partnere, és e két szövetséges kapcsolatai a világ legerősebbek megszilárdítását jelzik a nemzetfeletti méretű terrorizmus megsemmisítése ügyében.

Részvény: