A svájci békecsúcs eredményei

Az Ukrajna kezdeményezésére június 15-16-án Svájcban megrendezett Globális Béke Csúcs az ország történetének legnagyobb ilyen jellegű fóruma lett.

A csúcstalálkozót hatalmas diplomáciai siker koronázta meg Ukrajna és az egész civilizált világ számára. Ez a példátlan esemény 78 ország és 4 vezető nemzetközi szervezet képviselőit hívta össze az orosz agresszióra adott konszolidált válaszadás, valamint a béke és a biztonság helyreállítása érdekében Ukrajnában és egész Európában.

Az első célt, az Ukrajnával való szolidaritást illetően a német kiadvány “figyelemre méltó sikernek” nevezi a több mint 100 delegáció részvételét és az országok legszélesebb körű földrajzi elhelyezkedését, különösen a csúcstalálkozó svájci szervezői számára. Hiszen Oroszország és Ukrajna is a nem európai világot és a globális dél országait próbálja maga mellé vonni, és álláspontjukat a világ többségének álláspontjaként bemutatni. Ilyen értelemben tehát “bármilyen triviálisan is hangzik” a csúcstalálkozó egyik célja a lehető legszélesebb körű “családi fotó” volt. A Spiegel szövege szerint pedig Kína hiánya ellenére Ukrajnának többnyire sikerült.

Ami a második célt – a béketárgyalások megkezdését – illeti, mint a német kiadvány írja, ezt csak később és utólag lehet majd megítélni. Vagyis attól, hogy a svájci csúcs hoz-e eredményt, csak a háború további menete, valamint Oroszország, mint agresszor és Ukrajna, mint támadott fél reményei és tettei múlnak majd. Moszkva Zelenszkij béketervében csak önmaga kapitulációját látja, miközben ő maga “tervet” javasolt Kijevnek, ami tulajdonképpen Ukrajna kapitulációja – emlékeztet a kiadvány.

A csúcstalálkozó rendkívül sikeres volt, mert a közös nyilatkozatban szerepelt Ukrajna minden elvi álláspontja, amely területi integritásának és szuverenitásának teljes helyreállításához szükséges. A csúcstalálkozó résztvevői egyértelműen egyetértettek abban, hogy az összes ukrán atomerőműnek, különösen az oroszok által megszállt Zaporozsjei atomerőműnek biztonságos üzemmódban kell működnie, kizárólag Ukrajna teljes szuverén ellenőrzése alatt, a NAÜ elveivel összhangban és annak felügyelete alatt. A nukleáris zsarolást és az ilyen fegyverek használatával való fenyegetést határozottan elítélték, mint abszolút elfogadhatatlant.

Különös figyelmet fordítottak az élelmezésbiztonság kérdésére. A nyilatkozat egyértelműen megállapította, hogy a mezőgazdasági termékek semmilyen körülmények között nem használhatók fel politikai nyomásgyakorlás eszközeként vagy fegyverként. Ukrajnának minden joga megvan ahhoz, hogy létfontosságú mezőgazdasági termékeit szabadon és biztonságosan szállítsa a világ érdekelt országaiba.

A legfontosabb megállapodások között szerepel az összes hadifogoly azonnali szabadon bocsátása teljes csere útján, valamint az Oroszország által a területén tartott összes deportált és illegálisan lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrán gyermek és civil visszaküldése Ukrajnába.

Az ENSZ Alapokmányát, különösen a területi integritás tiszteletben tartásának, a szuverenitásnak és az államhatárok sérthetetlenségének alapelveit a tisztességes, átfogó és fenntartható ukrajnai béke elérésének alapvető alapjának nevezik. A nyilatkozathoz minden olyan ország és szervezet csatlakozhat, amely elismeri az ENSZ tekintélyét és a nemzetközi jog normáit. A következő, második békecsúcsra a tervek szerint néhány hónap múlva kerül sor.

Az esemény előtti napon Vlagyimir Putyin ultimátuma után “Oroszország kísértete lebegett a csúcstalálkozó felett”. Noha Ukrajna és más államok gyorsan elutasították ezeket az ultimátumokat, “ez megerősítette azt a valóságot, hogy a Kremllel a végén foglalkozni kell” – jegyzi meg a kiadvány. Ezen túlmenően, bár 101 delegációból körülbelül 80 támogatta a végső közleményt Ukrajna területi integritását támogató állásponttal, ezt az eredményt“elrontották a kulcsfontosságú oroszbarát országok, köztük Szaúd-Arábia, India és Dél-Afrika”, amelyek nem támogatják a csúcstalálkozó zárónyilatkozatát. Kína pedig általában figyelmen kívül hagyta az eseményt.

Mindazonáltal ennek a példátlan diplomáciai kezdeményezésnek sikere erőteljes jelzés a civilizált világ Ukrajnával való szolidaritásáról és egységéről a szabadságért és demokráciáért folytatott hősies harcában. A Nyugat teljes mértékben tudatában van annak, hogy lehetetlen visszatérni a világrendhez a rabszolgává tett Ukrajnával, vagy elismerni területeinek orosz megszállását. Putyin terve Ukrajna Európától való elválasztására megsemmisítő vereséget szenvedett – a szabad állam örökre megerősítette státuszát az egységes európai család szerves részeként.

Részvény: