A magyar kormány válasza nem volt kielégítő, új szakaszba léptették a szuverenitásvédelmi törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárást

Magyarországnak két hónapja van válaszolni a levélre, ha nem teszi meg, az ügy az Európai Bíróság elé kerülhet.

Az Európai Bizottság új szakaszba léptette az álláspontjuk szerint uniós jogot sértő szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást.

A hivatalos eljárás még február 1-én indult, aminek első lépéseként Brüsszel felszólító levelet küldött Magyarországnak. A kormánynak erre két hónapja volt válaszolni, amit meg is tettek, de a Bizottság közleménye szerint a Magyarországtól kapott válasz nem oszlatta el az általuk felvetett aggályokat.

Ezért döntöttek úgy, hogy a következő lépésként indokolással ellátott véleményt bocsát ki, melyre a magyar kormány ismét két hónapot kap, hogy válaszoljon és meghozza a szükséges intézkedéseket.

Ha erre nem kerül sor, akkor már az Európai Bíróság elé kerülhet az ügy.

A hivatalos indoklás szerint egyébként a Bizottság úgy véli, hogy a szuverenitásvédelmi törvény sérti az elsődleges és másodlagos uniós jog számos rendelkezését, többek között az uniós demokratikus értékeket, a demokrácia elvét és az uniós polgárok választójogát, az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített számos alapvető jogot, például

  • a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot,
  • a személyes adatok védelméhez való jogot,
  • a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát,
  • az egyesülés szabadságát,
  • a hatékony jogorvoslathoz, valamint
  • a tisztességes eljáráshoz való jogot,
  • az önvádra kötelezés tilalmát,
  • az ügyvédi titoktartási kötelezettséget,
  • a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi követelményeket és számos, a belső piac tekintetében alkalmazandó szabályt.

A törvény által létrehozott, Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal az elmúlt napokban többször is bekerült a hírekbe. Komoly botrány robbant ki a szervezet és a Magyar Ügyvédi Kamara között, amiért Láncziék furcsa együttműködési ajánlatot tettek az ügyvédeknek, melyről itt írtunk részletesen. Azzal pedig, hogy bár még csak február eleje óta működik a Hivatal, de úgy tűnik, ez a pár hónap is elég volt arra, hogy megpróbáljon túlterjeszkedni a hatáskörén, és erre utal, hogy információink szerint az elmúlt hetekben olyan javaslatokkal is előállt, amelyeket még a kormány is túlzásnak gondolt.

Az ellenzékhez „guruló dollárok” vizsgálatának jelentését pedig szintén publikálták.

Forrás:https://hvg.hu/itthon/20240523_uj-szakaszba-leptette-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt-inditott-kotelezettsegszegesi-eljarast-az-europai-bizottsag

Részvény: