A bankokkal volt a legtöbb vitája a magyaroknak

Közzétette a 2022-re vonatkozó jelentését a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT). A Napi.hu – nak megküldött kétszáz oldalnyi összefoglaló szerint a kérelmet benyújtók több mint kilencven százalékának hitelintézetekkel, biztosítókkal, követeléskezelőkkel akadt vitája. Tavaly a kérelmezők 39 százalékával már elektronikus úton zajlott a kommunikáció.

A legnagyobb arányban a Budapesten és Pest megyében élők próbáltak megoldást keresni pénzügyi fogyasztói jogvitájukra, az összes kérelmezőhöz viszonyított arányuk az előző évi 41,6 százalékról 42,75 százalékra emelkedett.

A PBT-hez a hitelintézetek (42,1 százalék), a biztosítók (29,6százalék) és a követeléskezelők (20,8) ügyfelei fordultak legnagyobb számban.

  1. január elsején 570 ügy volt folyamatban, az év során 3125 új kérelem érkezett, így összesen 3695 ügy kezelése történt meg.

Az online ügyintézés 2022. januári bevezetésének is köszönhetően megduplázódott az elektronikus úton érkezett kérelmek száma és aránya, ezzel együtt csökkent a papír alapon és postai úton, valamint a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán keresztül eljuttatott kérelmek száma.

A befogadott és érdemben elbírált ügyek száma 2462 volt, ugyanis nem minden ügy befogadható, illetve alkalmas érdemi elbírálására.

Az elutasítás okai között a legmeghatározóbb az volt, hogy az érintett nem teljesítette a hiánypótlásra vonatkozó kérést.

Az ügyekből 742 ügy zárult egyezséggel, továbbá 3 úgynevezett ajánlás és 5 úgynevezett kötelezés született.

A PBT ajánlásai
Az első ajánlás egy fióktelep formájában működő biztosító ellen született meg, miszerint 15 napon belül fizessen meg a kérelmezőnek 20 százalékos mértékű, maradandó részleges rokkantságra tekintettel 2 millió forintnyi biztosítási szolgáltatási összeget.

A második ajánlás egy számlavezető pénzügyi szolgáltatót terhelt. Ebben arra kérték a szolgáltatót, hogy térítse meg a kérelmező által jóvá nem hagyott, de általa mégis teljesített fizetési műveletek összegét, továbbá a fizetési számlák tekintetében a megterhelés előtti állapotot állítsa helyre azzal, hogy a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése megtörtént.

A harmadik ajánlás is a kérelmező által jóvá nem hagyott fizetési műveletek kapcsán született egy számlavezetővel szemben és 3,69 millió forint megtérítésére irányult annak okán, hogy a felek között a vitatott kölcsönszerződés nem jött létre, a kérelmezővel szemben kölcsönkövetelés jogcímén fennálló igényt pedig törölni kell a nyilvántartásból.
Az eljárás 90 napon belül befejeződik
A meghallgatás (Budapest, XIII. kerület Váci út 76. alatti Capital Square Irodaház) a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 75 napon belül megtörténik, az eljárás 90 napon belül befejeződik. Ezt a határidőt az elnök ügyenként egy alkalommal, maximum 30 nappal hosszabbíthatja meg.

Az eljárásért sem a kérelmezőnek, sem a pénzügyi szolgáltatónak fizetnie nem kell, az díjmentes, de a felmerült költségeket (utazás, postázás) a felek maguk viselik.

A meghozott döntések nem érintik a fogyasztóknak azt a jogát, hogy bírósághoz forduljanak, a határozatokkal szemben biztosított a jogorvoslat.

A PBT kötelezései
Az ügyekben szerepelt olyan, ahol a készpénzfizetés nem a jogosult részére történt, a PBT kötelezte a pénzügyi szolgáltatót a kérelemben foglaltak teljesítésére. A szolgáltató eleget tett a határozatban foglaltaknak. Szerepelt hitelkártya-szerződéssel kapcsolatos ügy, ahol a kérelmező szerint a kedvezményes részletfizetési megállapodás alapján rendezte kötelezettségeit, a szolgáltató álláspontja szerint viszont a kérelmező befizetéseivel a tartozás még nem került rendelkezésre. A kérelmező győzött – ám ehhez a bíróság jogerős döntése kellett.

Újabb ügy: egy lakás elő-takarékossági szerződés, ahol a pénzügyi szolgáltató annak ellenére nem igényelte meg az állami támogatást, hogy a kedvezményezettként megjelölt személy adóazonosító jele szabad volt. A PBT kötelezte a szolgáltatót.
A békéltetés célja
A jelentés szerint a pénzügyi békéltetés életre hívásának gondolata többek között annak érdekében fogalmazódott meg, hogy a pénzügyi szolgáltatók ügyfelei számára fórumot teremtsen a jogviták rendezésére és segítséget nyújtson szakmailag jól felkészült, tapasztalt, a pénzügyekben jártas jogászok és közgazdászok közreműködésével, egyszerű, gyors és költségkímélő eljárásban a felek közötti egyezség létrehozatalához.

A Magyar Nemzeti Bank jóvoltából olyan fórum áll rendelkezésre, ahol a felek személyesen is találkozhatnak egymással, szabad belátásuk szerint fejthetik ki véleményüket, mondhatják el a leírtakhoz képest az üggyel összefüggő mondanivalójukat és egyezséget köthetnek akár a PBT által jóváhagyva, akár közvetlenül is.

Forrás:https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/penzugy-bekelteto-testulet-fogyasztovedelem.768452.html

Részvény: